Toyota C-HR Hybrid

NENÍ TO APRÍL – S HYBRIDNÍM C-HR OD TOYOTY ŠETŘÍŠ.

DOSTANEŠ SE NA SPOTŘEBU POD 4L? PŘIJĎ TO VYZKOUŠET, BUĎ NEJÚSPORNĚJŠÍ A VYHRAJ!

 

  1. Přijď v termínu 1.4. – 14.4. do AUTOBOND GROUP, Praha 9, Kolbenova 859/15
  2. Otestuj hybridní Toyotu C-HR v plném provozu a zkus porazit našeho experta v jízdě na nejnižší spotřebu na vybraném okruhu
  3. Pokud budeš nejlepší, VYHRÁVÁŠ C-HR S PLNOU NÁDRŽÍ na víkend a s kufrem plným velikonočních sladkostí

SOUTĚŽ BYLA UKONČENA, ALE TESTOVACÍ JÍZDU HYBRIDNÍ TOYOTY C-HR SI MŮŽETE I NADÁLE OBJEDNAT:

Chci vyzkoušet Toyotu C-HR

 

 

Pravidla soutěže:

Organizátorem soutěže je AUTOBOND GROUP a.s., Kolbenova 859/15, 190 00 Praha, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10855, dále jen „organizátor“. Do Soutěže budou zařazeni soutěžící, kteří se zúčastní jízdy na soutěžního okruhu. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby mladší 18 let. Z účasti  soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi nebo spoluorganizátorovi.

Účastník soutěže dává svou registrací a účastí v soutěži souhlas organizátorovi k pořízení obrazových snímků a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka a jeho projevů a poskytuje organizátorovi výhradní právo k použití těchto snímků a záznamů k zabezpečení průběhu soutěže a k reklamním účelům organizátora. Účastí v soutěži účastník soutěže dává organizátorovi souhlas ke zpracovávání poskytnutých osobních údajů. 

Výherce souhlasí s dodáním fotodokumentace a videozáznamu z víkendu s půjčeným vozem. Tyto materiály budou použity k propagaci na sociálních sítích. Výhra bude předána výherci, který prokáže vlastnictví platného řidičského oprávnění. Účastník soutěže v případě výhry souhlasí s podmínkami zapůjčení automobilu na víkend poskytovaného organizátorem soutěže a není oprávněn odstoupit či pozměnit reklamní sdělení a podstatu na zapůjčeném automobilu. Výherce bude osloven nejpozději do 30.4.2022

Účastník soutěže vyplněním soutěžního dotazníku projevuje výslovně souhlas s uvedenými pravidly. Neúplně vyplněné dotazníky nebudou zařazeny do soutěže. Výhra není právně vymahatelná. Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení či změnu podmínek soutěže nebo její zrušení.

Chci vyzkoušet C-HR

Pole označená červeně jsou povinná.

Newsletter

Pole označená červeně jsou povinná.